Trung tâm sim phong thủy - Sim số đẹp phong thủy Việt Nam

Mời đọc giả xem danh sách những số điện thoại, sim phong thủy hợp mệnh mộc mới nhất của simphongthuy.com.vn. Sim phong thủy hợp mệnh mộc được tra trên công cụ chấm điểm cho sim phong thủy chuẩn nhất hiện nay. Xem ngũ hành bản mệnh cho những người sinh năm tuổi thuộc mệnh mộc , mạng mộc tại đây nhé!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SIM PHONG THỦY HỢP NAM MỆNH MỘC - SIM HỢP MỆNH MỘC MỚI NHẤT

DANH SÁCH SIM HỢP VỚI THÂN CHỦ Nam MỆNH Mộc
0911909669
 • 0911909669
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0931911668
 • 0931.911.668
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916978181
 • 0916.97.8181
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
00911365186
 • 0911.365.186
 • Giá:9,680,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911136838
 • 0911136838
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Chấn (震 zhèn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911181189
 • 0911181189
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0931368910
 • 0931368910
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0918020305
 • 0918.02.03.05
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Đoài (兌 duì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961151368
 • 0961151368
 • Giá:8,600,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911068386
 • 0911068386
 • Giá:7,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911700778
 • 0911.700.778
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961168138
 • 0961168138
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0901611686
 • 0901611686
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Địa Thủy Sư (師 shī)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961630168
 • 0961630168
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916135168
 • 0916135168
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919078086
 • 0919078086
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0914050588
 • 0914050588
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911052886
 • 0911052886
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0931361168
 • 0931361168
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Địa Thủy Sư (師 shī)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911207686
 • 0911207686
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911681286
 • 0911681286
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911021338
 • 0911021338
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911000386
 • 0911000386
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911001386
 • 0911001386
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911138278
 • 0911138278
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Chấn (震 zhèn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0971681178
 • 0971681178
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0901381268
 • 0901381268
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915200808
 • 0915.2008.08
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thiên Địa Bĩ (否 pǐ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911898008
 • 0911.89.8008
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911881778
 • 0911881778
 • Giá:5,600,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915110878
 • 0915110878
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916161468
 • 0916161468
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915051586
 • 0915051586
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911411588
 • 0911411588
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Cấn (艮 gèn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916911669
 • 0916911669
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915183139
 • 0915183139
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919078168
 • 0919078168
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911321886
 • 0911321886
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Thiên Nhu (需 xū)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911701686
 • 0911701686
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919013386
 • 0919013386
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0903018568
 • 0903018568
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Chấn (震 zhèn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961819168
 • 0961819168
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Địa Thiên Thái (泰 tài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916311638
0912911178
 • 0912911178
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911082386
0911131338
 • 0911131338
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916819186
 • 0916819186
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Địa Thiên Thái (泰 tài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911083378
 • 0911083378
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911108938
 • 0911108938
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Chấn (震 zhèn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911086238
0965005186
 • 0965.005.186
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Chấn (震 zhèn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916025186
 • 0916.025.186
 • Giá:3,900,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Địa Thủy Sư (師 shī)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915811898
 • 0915811898
 • Giá:3,890,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911136486
 • 0911136486
 • Giá:3,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0913861118
 • 0913861118
 • Giá:3,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0917911866
 • 0917911866
 • Giá:3,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916511168
 • 0916511168
 • Giá:3,600,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911093986
0917130838
 • 0917130838
 • Giá:2,980,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916620078
 • 0916620078
 • Giá:2,900,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Thiên Nhu (需 xū)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919609168
 • 0919609168
 • Giá:2,900,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thiên Địa Bĩ (否 pǐ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916180968
 • 0916180968
 • Giá:2,900,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0904516186
 • 0904516186
 • Giá:2,900,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0913166138
 • 0913166138
 • Giá:2,680,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0918111997
0965010709
 • 0965010709
 • Giá:2,500,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911220078
 • 0911220078
 • Giá:1,980,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0979850660
 • 0979.85.0660
 • Giá:1,860,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919361118
 • 0919361118
 • Giá:1,800,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Thiên Nhu (需 xū)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911682138
 • 0911682138
 • Giá:1,600,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thiên Thủy Tụng (訟 sòng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0912770168
 • 0912770168
 • Giá:1,600,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0989551109
 • 0989.551.109
 • Giá:1,500,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Địa Bác (剝 bō)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0907913193
 • 0907913193
 • Giá:1,500,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868974161
 • 0868.97.4161
 • Giá:1,380,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0978087010
 • 0978.087.010
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0968145700
 • 0968.145.700
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868369981
 • 0868.36.9981
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0978807001
 • 0978.807.001
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868035019
 • 0868.035.019
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0963496830
 • 0963.496.830
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868703151
 • 0868.70.3151
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0968869570
 • 0968.86.9570
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868937180
 • 0868.937.180
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0907061101
 • 0907061101
 • Giá:1,250,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Địa Thiên Thái (泰 tài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0939652010
 • 0939652010
 • Giá:1,250,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0907220391
 • 0907220391
 • Giá:1,200,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0907852013
 • 0907852013
 • Giá:1,200,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0939382010
 • 0939382010
 • Giá:1,200,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0913319905
 • 0913319905
 • Giá:1,200,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0967852461
 • 0967.852.461
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0978031417
 • 0978.031.417
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0969668130
 • 0969.668.130
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0986847611
 • 0986.847.611
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0975789041
 • 0975.789.041
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0978497680
 • 0978.497.680
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868971461
 • 0868.971.461
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868938790
 • 0868.938.790
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0968149380
 • 0968.149.380
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0968730591
 • 0968.730.591
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0989506841
 • 0989.506.841
 • Giá:1,180,000
 • Hệ sim: Thủy
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]

 

CHUYÊN MỤC HOT NHẤT HÔM NAY === >>> TẠI: " SIM SỐ ĐẸP "  KHUYẾN MÃI

 

          Click vào đây :    Sim số đẹp giá rẻ

 

 

Để có được cuộc sống tròn đầy, viên mãn, người nam mệnh Mộc sẽ không thể bỏ qua nhưng yếu tố phong thủy cho người mệnh Mộc. Vậy mệnh Mộc hợp màu gì, mệnh mộc hợp số nào, sim phong thủy hợp mệnh Mộc bạn đã biết chọn chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm lời giải đáp cho tất cả những băn khoăn này trong bài viết dưới đây bạn nhé!

 

Nam mệnh Mộc sinh năm nào?

Người mạng nam có thời gian sinh năm 1942, nam 1943, nam 1958, năm 1959, năm 1980, năm 1981, năm 1989,... đều thuộc mệnh Mộc. Những người năm sinh mệnh này năng động, khỏe mạnh và luôn tràn đầy sức sống.

Yếu tố phong thủy cho người mệnh Mộc mạng nam tài lộc, đại cát

Cách để có được nhiều thuận lợi, thành công và thịnh vượng thì người nam mệnh Mộc sẽ cần lưu ý các yếu tố phong thủy hợp mệnh Mộc. Bạn đã biết những yếu tố phong thủy mệnh Mộc tốt nhất cho mình chưa?

Yếu tố màu sắc vô cùng quan trọng, người nam mệnh Mộc hợp màu gì? Nếu coi thường yếu tố nam mạng Mộc hợp màu gì thì đó là sai lầm rất lớn. Màu sắc tương hợp cũng tác động không nhỏ đến cuộc sống của người sở hữu. Người nam mệnh Mộc nên chọn sử dụng màu xanh lá cây (thuộc mệnh Mộc), sử dụng màu đen, màu xanh nước biển (thuộc mệnh Thủy) bởi Thủy sinh Mộc. Màu sắc hợp mệnh Thủy sẽ rất tốt cho người nam mệnh Mộc.

Nam mệnh Mộc hợp số nào? Người nam mệnh Mộc hợp với số 3, số 1, số 9, số 4. Bạn có thể sử dụng những con số hợp mệnh Mộc này trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, đặc biệt trong sim cho người mệnh Mộc.

 

Hướng dẫn cách chọn sim hợp mệnh Mộc mạng nam

Một trong những cách chọn sim phong thủy hợp mệnh Mộc phú quý, thành công là thực hiện thao tác chọn sim tại website bán sim hợp mệnh Mộc uy tín. Khi bạn truy cập vào website sim phong thủy, nhấp vào mục Sim đẹp cho nam mệnh Mộc là có thể thấy rất nhiều dãy sim phong thủy hợp mệnh Mộc mạng nam thoải mái lựa chọn. Đó có thể là dãy sim phong thủy dưới 500k, cũng có thể là dãy sim hợp nam mệnh Mộc giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Tùy theo nhu cầu và túi tiền bạn có thể tùy ý chọn mua dãy sim hợp mệnh Mộc phù hợp.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng dụng cụ lọc sim hiện đại, nhập ngày, tháng năm sinh dương lịch, khoảng giờ sinh chuẩn xác và giới tính nam. Sau đó nhấp Tìm sim, công cụ lọc sim của website sẽ giúp bạn lọc chọn và cung cấp những dãy sim phong thủy hợp mệnh Mộc tương ứng. Sử dụng cách chọn sim này, bạn sẽ không chỉ tìm được sim hợp mệnh Mộc cho nam mà bạn cũng có thể dễ dàng chọn được sim hợp nữ mệnh Mộc ưng ý.

 

 
1936, 1937, 1944, 1945, 1953, 1966, 1967, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997, 2004, 2005, 2012, 2013
1930, 1931, 1938, 1939, 1946, 1947, 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007, 2020
1942, 1943, 1950, 1951, 1952, 1958, 1959, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011, 2018, 2019
1932, 1933, 1940, 1941, 1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001, 2014, 2015
1934, 1935, 1948, 1949, 1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995, 2008, 2009, 2016, 2017