Bạn có thật sự hợp với sim điện thoại của mình không?

Thân chủ: Nam sinh vào ngày 6/6/1986

Âm lịch: 29/4/1986

Theo Can chi: Tân Tỵ tháng Quý Tỵ năm Bính Dần

Ngũ hành: Lò Trung Hoả cung Khảm, mạng Lư Trung Hoả, xương con cọp, tướng tinh con chim trĩ, khắc Kiếm Phong Kim, con nhà Xích Ðế-cô bần

Số lượng chỉ: 4 lượng 7 chỉ. Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ con phú quí, vì nguyên có cái phước sẵn như nước chảy lại.

Số cần xem: 0965318386

Ngũ hành dãy số : Thổ

1. Âm dương tương phối

Âm dương là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu tạo nên toàn bộ vũ trụ. Ý niệm âm dương đã ăn sâu trong tâm thức người Việt từ ngàn xưa và được phản chiếu rất rõ nét trong ngôn ngữ nói chung và các con số nói riêng. Người xưa quan niệm rằng các số chẵn mang vận âm, các số lẻ mang vận dương.

0 9 6 5 3 1 8 3 8 6
- + - + + + - + - -

1.1. Dãy số 1 điểm

Có 5 số mang vận âm, chiếm 50 %

Có 5 số mang vận dương, chiếm 50 %

số lượng số mang vận âm và dương cân bằng, âm dương hòa hợp rất tốt.

1.2. Vượng 1 điểm

Thân chủ sinh năm Bính Dần, thuộc tuổi Dương Nam. Sẽ giảm bớt phần tính Dương của bạn.

2. Ngũ hành bản mệnh

Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. hay còn gọi là Ngũ hành. Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc trong mối tương tác và quan hệ của chúng.

2.1. Ngũ hành của thân chủ 0.75 điểm

Hoả (Lò Trung Hoả - Lửa trong lò)

Ngũ hành của dãy số: Thổ

Ngũ hành của dãy số không sinh không khắc với ngũ hành của thân chủ, chấp nhận được.

2.2. Tứ trụ mệnh của thân chủ: 0 điểm

Giờ , ngày Tân Tỵ tháng Quý Tỵ năm Bính Dần. Phân tích tứ trụ theo ngũ hành được thành phần như sau:

Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy
1 4 4 3 2


Các hành vượng: Hoả Thổ ;
Các hành suy: Mộc
Dãy số mang hành Thổ, là hành vượng trong tứ trụ mệnh, càng gây tình trạng thiên lệch, không tốt..

2.3. Ngũ hành sinh khắc trong dãy số: 0 điểm

phân tích dãy số theo thứ tự từ trái sang phải, được các số:

..
0 9 6 5 3 1 8 3 8 6
.

Theo chiều từ trái sang phải (chiều thuận của sự phát triển), xảy ra 0 quan hệ tương sinh và 1 quan hệ tương khắc.

3. Cửu tinh đồ pháp

Chúng ta đang ở thời kỳ Hạ Nguyên, vận 8 (từ năm 2004 - 2023) do sao Bát bạch quản nên số 8 là vượng khí. Sao Bát Bạch nhập Trung cung của Cửu tinh đồ, khí của nó có tác dụng mạnh nhất và chi phối toàn bộ địa cầu.

Đánh giá 0.5 điểm

sonban

Trong dãy số cần biện giải có 2 số 8, dãy số nhận được vận khí tốt từ sao Bát Bạch.

4. Hành quẻ bát quái

Theo lý thuyết Kinh Dịch, mỗi sự vật hiện tượng đều bị chi phối bởi các quẻ trùng quái, trong đó quẻ Chủ là quẻ đóng vai trò chủ đạo, chi phối quan trọng nhất đến sự vật, hiện tượng đó. Bên cạnh đó là quẻ Hỗ, mang tính chất bổ trợ thêm.

4.1. Quẻ chủ -1.5 điểm

Quẻ chủ của dãy số là quẻ số 41| Sơn Trạch Tổn (損 sǔn). Quẻ kết hợp bởi nội quái là Khôn và ngoại quái là Đoài và ngoại quái là Cấn..

Ý nghĩa: Thất dã. Tổn hại. Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại.

Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ chủ

(Quẻ số 41)

111111

Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)

4.2. Quẻ hỗ 0.5 điểm

Quẻ Hỗ được tạo thành từ quẻ thượng là quẻ số 41| Sơn Trạch Tổn (損 sǔn), các hào 5,4,3 của quẻ chủ, quẻ hạ là các hào 4,3,2 của quẻ chủ. Đây là quẻ số 24 Địa Lôi Phục (復 fù). Quẻ kết hợp bởi nội quái là Chấn và ngoại quái là Khôn

Ý nghĩa:

Ý nghĩa: Phản dã. Tái hồi. Lại có, trở về, bên ngoài, phản phục.

Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Quẻ hỗ

(Quẻ số 24)

111111

Địa Lôi Phục (復 fù)

5. Quan niệm dân gian

5.1. Tổng nút dãy số 1 điểm

Tổng số nút của dãy số: 9 - Số nước cao, dãy số đẹp.

5.2. Số đặc biệt 1 điểm

chứa Đuôi ông địa nhỏ (38)

Tổng điểm 4.25/10

Không đẹp với bạn, chọn một số khác tốt hơn

0965318386