Trung tâm sim phong thủy - Sim số đẹp phong thủy Việt Nam

Mời đọc giả xem danh sách những số điện thoại, sim phong thủy hợp mệnh thủy mới nhất của simphongthuy.com.vn. Sim phong thủy hợp mệnh thủy được tra trên công cụ chấm điểm cho sim phong thủy chuẩn nhất hiện nay. Xem ngũ hành bản mệnh cho những người sinh năm tuổi thuộc mệnh thủy , mạng thủy tại đây nhé!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIM PHONG THỦY HỢP NAM MỆNH THỦY - SIM HỢP MỆNH THỦY MỚI NHẤT

DANH SÁCH SIM HỢP VỚI THÂN CHỦ Nam MỆNH Thủy
00868911386
 • 00868911386
 • Giá:8,600,000
 • Hệ sim: Kim
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0914379386
 • 0914.379.386
 • Giá:8,600,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0934498666
 • 093.44.98.666
 • Giá:28,000,000
 • Hệ sim: Kim
 • Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0937676686
 • 0937.676.686
 • Giá:19,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961867968
 • 0961867968
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Lôi Phục (復 fù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961868386
 • 0961868386
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0918386986
 • 0918.386.986
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Tốn (巽 xùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916487986
 • 0916.48.7986
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0914646686
 • 0914646686
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0971598686
 • 0971598686
 • Giá:12,000,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0966686379
 • 0966686379
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0978697699
 • 0978697699
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0936579586
 • 0936579586
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0931866186
 • 0931866186
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868799977
 • 0868.7999.77
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0917768787
 • 0917768787
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Lôi Phục (復 fù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0935676879
 • 0935676879
 • Giá:9,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0978966869
 • 0978966869
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868179668
0911866386
 • 0911866386
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916698678
 • 0916698678
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0917671586
 • 0917.67.1586
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0981786687
 • 0981786687
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0931861686
 • 0931861686
 • Giá:8,300,000
 • Hệ sim: Kim
 • Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868179686
0868166879
0961866878
 • 0961866878
 • Giá:7,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0912768676
 • 0912768676
 • Giá:7,500,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0962956986
 • 0962956986
 • Giá:7,500,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Đoài (兌 duì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0909136866
 • 0909136866
 • Giá:7,500,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0962186196
 • 0962186196
 • Giá:7,500,000
 • Hệ sim: Kim
 • Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916836986
0963632668
 • 0963632668
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Thiên Thái (泰 tài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919768586
 • 0919768586
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Kim
 • Trạch Thiên Quải (夬 guài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911783387
 • 0911783387
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Kim
 • Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0965639886
 • 0965639886
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Đoài (兌 duì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0981983866
 • 0981983866
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0971268186
 • 0971268186
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0966563878
 • 0966563878
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Kim
 • Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0918766796
 • 0918.766.796
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911866836
 • 0911866836
 • Giá:6,890,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916892896
 • 0916892896
 • Giá:6,890,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919362386
 • 0919362386
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thủy Thiên Nhu (需 xū)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961979386
0983386966
0911883686
 • 0911883686
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911683866
 • 0911683866
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919887386
 • 0919887386
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961391386
0969836386
 • 0969836386
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0965148386
0961966878
 • 0961966878
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0976628683
 • 0976628683
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0937946866
 • 0937946866
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0966373978
 • 0966373978
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0967871778
 • 09.678.71.778
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0966876696
 • 09.6687.6696
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915279386
 • 0915.279.386
 • Giá:5,860,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0963773986
 • 0963.77.3986
 • Giá:5,860,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0975791866
 • 0975.791.866
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916793886
 • 0916793886
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0966276869
0968139986
 • 0968139986
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0917623686
 • 0917623686
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915766068
 • 0915766068
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915843686
0911558677
 • 0911558677
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Thiên Thái (泰 tài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
01279666886
 • 01279666886
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919268186
0911762886
 • 0911762886
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916835386
 • 0916835386
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Thiên Thái (泰 tài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0917830886
0971268357
 • 0971268357
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961867579
 • 0961867579
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0968696563
0967718778
 • 0967718778
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0977866887
0971711778
 • 0971.711.778
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0962357387
 • 0962.357.387
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919438286
0971219686
 • 0971219686
 • Giá:4,890,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0963771386
 • 0963.77.1386
 • Giá:4,860,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0949003986
 • 0949.00.3986
 • Giá:4,860,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0913667286
 • 0913667286
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919536556
 • 0919.53.6556
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Thiên Thái (泰 tài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0967969978
0916331386
 • 0916331386
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0888697796
 • 0888697796
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0918723866
0913328986
 • 0913328986
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Thiên Thái (泰 tài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911678486
0868783668
 • 0868783668
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0977707689
 • 0977707689
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0965638336
 • 0965638336
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0941366696
 • 0941.3666.96
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0965786368
 • 0965786368
 • Giá:4,680,000
 • Hệ sim: Kim
 • Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0963538186
 • 0963538186
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Kim
 • Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911569586
 • 0911569586
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Kim
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911387586
 • 0911387586
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Kim
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915879386
 • 0915879386
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Kim
 • Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]

 

CHUYÊN MỤC HOT NHẤT HÔM NAY === >>> TẠI: " SIM SỐ ĐẸP "  KHUYẾN MÃI

 

          Click vào đây :    Sim số đẹp giá rẻ

 

 

Bạn là nam mệnh Thủy? Bạn đang băn khoăn làm cách nào để chọn sim hợp nam mệnh Thủy? Vậy thì những thông tin về cách tìm chọn sim phong thủy hợp mệnh Thủy cho nam trong bài viết này sẽ đem đến cho bạn những gợi ý hữu ích để sở hữu ngay dãy sim hợp mệnh Thủy ưng ý chỉ trong vài phút.  

 

Phong thủy mệnh Thủy cho nam bạn cần biết những gì?

Những người nam thuộc mệnh Thủy khá nhạy cảm trong tâm lý cũng như hành động. Điều này đôi khi có thể tác động đến những hướng giải quyết và xử lý cuộc sống, công việc của người nam mệnh Thủy. Bản tính của nam mệnh Thủy khá thẳng thắn, họ sẵn sàng cởi mở để tìm được những hướng giải quyết tốt nhất và thuyết phục nhất. Người mệnh Thủy luôn ẩn chứa một kỹ năng lãnh đạo.

 

1. Mệnh Thủy hợp màu gì?

Người nam mệnh Thủy muốn gặp được thuận lợi, tài vận trong công việc, cuộc sống thì không khỏi băn khoăn yếu tố mệnh Thủy hợp màu gì. Vậy mạng Thủy hợp màu gì? Nam mệnh Thủy nên chọn màu đen, màu xanh dương, hoặc màu xanh lá cây.

 

2. Mệnh Thủy hợp số nào?

Phong thủy cho người mệnh Thủy cho thấy người mệnh này hợp với số 6, số 7, số 1, số 4. Những con số may mắn này sẽ có tác dụng mang đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của nam mệnh Thủy. Bên cạnh đó, nam mệnh Thủy thuộc cung Khảm nên tránh những con số có thể đem lại những điều không tốt như số 8, số 5, số 2.

 

3. Sim phong thủy hợp mệnh Thủy như thế nào?

Chỉ cần dựa vào những con số may mắn, sẽ không khó để bạn chọn được dãy sim hợp mệnh Thủy. Tương tự như cách chọn sim hợp nữ mệnh Thủy, chọn sim hợp nam mệnh Thủy cũng đơn giản là việc kết hợp những con số phong thủy hợp mệnh Thủy. Sự xuất hiện và lặp lại càng nhiều của các con số may mắn này sẽ tạo nên sim hợp mệnh Thủy cho nam ẩn chứa nhiều điều tốt lành. ‘

 

Gợi ý những dãy sim phong thủy hợp mệnh Thủy cho nam

Khi nhấp vào kho sim hợp mệnh Thủy mạng nam bạn có thể dễ dàng nhận thấy hàng triệu dãy sim đẹp ở các đầu số, nhà mạng khác nhau. Bạn thoải mái lựa chọn dãy sim phong thủy với mức giá và điểm phong thủy sim phù hợp. Đối với nam mệnh Thủy không thể bỏ qua dãy sim phong thủy hợp mệnh Thủy như: 0911898686, 0868911386, 093.44.98.666, 0961867968, 0961688679, 0917.663.683,...

Nếu bạn muốn chọn sim cho người mệnh Thủy ngày tháng, năm sinh bạn có thể nhập thông tin về ngày tháng năm sinh, giờ sinh và nhấp chọn giới tính nam rồi bấm Xem. Chỉ trong khoảng vài giây bạn sẽ được trả kết quả những dãy sim hợp mệnh Thủy mạng nam dựa vào thông tin thời gian sinh của bạn.


 

1936, 1937, 1944, 1945, 1953, 1966, 1967, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997, 2004, 2005, 2012, 2013
1930, 1931, 1938, 1939, 1946, 1947, 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007, 2020
1942, 1943, 1950, 1951, 1952, 1958, 1959, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011, 2018, 2019
1932, 1933, 1940, 1941, 1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001, 2014, 2015
1934, 1935, 1948, 1949, 1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995, 2008, 2009, 2016, 2017
 • Liên hệ mua sim
 • (Thời gian làm việc từ 8h - 18h)
 • Hà nội: 0965.91.66.88
 • TP.HCM: 0888.68.9779