Trung tâm sim phong thủy - Sim số đẹp phong thủy Việt Nam

Mời đọc giả xem danh sách những số điện thoại, sim phong thủy hợp mệnh thổ mới nhất của simphongthuy.com.vn. Sim phong thủy hợp mệnh thổ được tra trên công cụ chấm điểm cho sim phong thủy chuẩn nhất hiện nay. Xem ngũ hành bản mệnh cho những người sinh năm tuổi thuộc mệnh thổ , mạng thổ tại đây nhé!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BẢNG SIM PHONG THỦY HỢP NỮ MỆNH THỔ - SIM HỢP MỆNH THỔ MỚI NHẤT

DANH SÁCH SIM HỢP VỚI THÂN CHỦ Nữ MỆNH Thổ
00868947359
 • 00868947359
 • Giá:1,280,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0931468999
 • 0931.468.999
 • Giá:45,000,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868127999
 • 0868.127.999
 • Giá:18,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961798789
 • 0961798789
 • Giá:16,000,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0962178989
 • 0962178989
 • Giá:14,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Trạch Thiên Quải (夬 guài)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0988998379
 • 0988998379
 • Giá:14,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0931238789
 • 0931238789
 • Giá:13,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0913869689
 • 0913869689
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961568979
 • 0961.56.8979
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0981863339
 • 0981863339
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0902391789
 • 0902391789
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0936512789
 • 0936512789
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0969868996
 • 0969868996
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Thủy Sư (師 shī)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0981568669
 • 0981.568.669
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0933056879
 • 0933.05.6879
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0946799898
 • 0946.79.9898
 • Giá:12,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916798639
 • 0916.79.86.39
 • Giá:12,680,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868336879
 • 0868336879
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868338679
 • 0868338679
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916839996
 • 0916839996
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Lôi Phục (復 fù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961793789
 • 0961793789
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0904516879
 • 0904516879
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0898696879
 • 0898696879
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Cấn (艮 gèn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0946799889
 • 0946799889
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961907989
 • 0961.90.7989
 • Giá:10,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916877839
 • 0916877839
 • Giá:9,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961155689
 • 0961155689
 • Giá:9,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0935688669
 • 0935688669
 • Giá:9,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0901239789
 • 0901239789
 • Giá:9,600,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Chấn (震 zhèn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911896899
 • 0911896899
 • Giá:8,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868379179
 • 0868379179
 • Giá:8,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0971836879
 • 0971.83.6879
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868337879
 • 0868337879
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0981506879
 • 0981506879
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Thủy Mông (蒙 méng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911896979
 • 0911896979
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916633839
 • 0916633839
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0936388679
 • 0936388679
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0946998699
 • 0946998699
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868779989
 • 0868.77.99.89
 • Giá:8,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • ....................[Xem bình giải sim]
01233968989
 • 01233.96.8989
 • Giá:7,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0941956879
 • 0941956879
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0941936879
 • 0941936879
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0941399988
 • 0941399988
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0967012689
 • 0967012689
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0901378679
 • 0901378679
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Tốn (巽 xùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0868199179
 • 0868199179
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0981612689
 • 0981612689
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0963451389
 • 096.345.1389
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0986658699
 • 0986658699
 • Giá:6,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Tốn (巽 xùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911368479
 • 091.1368.479
 • Giá:6,880,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0971072789
 • 0971.072.789
 • Giá:6,860,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0931586879
 • 0931586879
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916713689
 • 0916713689
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0912831899
 • 0912.831.899
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919299588
 • 0919299588
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0914479998
 • 0914479998
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Đoài (兌 duì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0933398869
 • 0933398869
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0901656869
 • 0901656869
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0908993679
 • 0908.993.679
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Đoài (兌 duì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919929586
 • 0919.929.586
 • Giá:6,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0901536879
 • 0901536879
 • Giá:6,300,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0941976879
 • 0941976879
 • Giá:5,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919568669
 • 0919568669
 • Giá:5,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0913638779
 • 0913638779
 • Giá:5,900,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
01664796839
 • 01664.79.68.39
 • Giá:5,860,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919286339
 • 0919286339
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Tốn (巽 xùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0917053889
 • 0917053889
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0947982299
 • 0947982299
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0915603889
 • 0915603889
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Phong Lôi Ích (益 yì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911428689
 • 0911428689
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0917068379
 • 0917068379
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0973989229
 • 0973989229
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0981389489
 • 0981389489
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961218689
 • 0961218689
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0973691689
 • 0973.691.689
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0966392689
 • 0966392689
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0945659339
 • 0945.65.9339
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Phong Thăng (升 shēng)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0973632389
 • 0973.632.389
 • Giá:5,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0909791898
 • 0909791898
 • Giá:5,600,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0941218339
 • 0941.218.339
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0941853639
 • 0941.85.3639
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0981268799
 • 0981268799
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961882799
 • 0961882799
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0972721389
 • 0972721389
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916878399
 • 0916878399
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Lôi Phục (復 fù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0961829339
 • 0961829339
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0911563889
 • 0911563889
 • Giá:4,800,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919369229
 • 0919369229
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thủy Lôi Truân (屯 chún)
 • ....................[Xem bình giải sim]
01695866999
 • 01695866999
 • Giá:4,500,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0946906879
 • 0946.90.68.79
 • Giá:4,280,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919969188
 • 0919969188
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Lôi Địa Dự (豫 yù)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0914390879
 • 0914390879
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Càn (乾 qián)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0912865379
 • 0912.865.379
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0941218779
 • 0941218779
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0941983879
 • 0941983879
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0965929639
 • 0965929639
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Tốn (巽 xùn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0942856979
0918908879
 • 0918908879
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0919398966
 • 0919398966
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • ....................[Xem bình giải sim]
0916856399
 • 0916856399
 • Giá:3,980,000
 • Hệ sim: Hỏa
 • Thuần Khôn (坤 kūn)
 • ....................[Xem bình giải sim]

 

CHUYÊN MỤC HOT NHẤT HÔM NAY === >>> TẠI: " SIM SỐ ĐẸP "  KHUYẾN MÃI

 

          Click vào đây :    Sim số đẹp giá rẻ

 

 

1936, 1937, 1944, 1945, 1953, 1966, 1967, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997, 2004, 2005, 2012, 2013
1930, 1931, 1938, 1939, 1946, 1947, 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007, 2020
1942, 1943, 1950, 1951, 1952, 1958, 1959, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011, 2018, 2019
1932, 1933, 1940, 1941, 1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001, 2014, 2015
1934, 1935, 1948, 1949, 1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995, 2008, 2009, 2016, 2017